Υπέρβαση σε περιεκτικότητα υδράργυρου έδειξαν τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών που διενήργησε την Κυριακή των Βαΐων η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας στις αποθήκες της ΑΓΕΤ και στο φορτηγό που μετέφερε συσκευασμένα δεμάτια από πλοίο στις εγκαταστάσεις της τσιμεντοβιομηχανίας, ενώ όσον αφορά το RDF διαπιστώθηκε ότι περιείχε πλαστικό κατά 75-80%.

Τα αποτελέσματα δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από την Περιφέρεια, αμφισβητούνται όμως από τη ΑΓΕΤ Ηρακλής. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τις νόμιμες κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμα, ενώ η ΑΓΕΤ σε ανακοίνωσή της επιφυλάσσεται όπως ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της στη Δικαιοσύνη.

Η δειγματοληψία είχε γίνει με αφορμή το μπλόκο που είχε στήσει η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών σε φορτηγό της ΑΓΕΤ στην Αγριά, στο ύψος που βρίσκονται τα Αστέρια.

Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι «όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ανάλυσης και αφού πραγματοποιήθηκε διαίρεση της μετρηθείσας από το εργαστήριο τιμής της Διαμέσου περιεκτικότητας σε υδράργυρο με τη χαμηλότερη τιμή της Θερμογόνου Δύναμης (3 MJ/Kg ) ώστε αυτή να προσδιοριστεί σε τιμές mg/MJ, το δείγμα κατατάσσεται σε μεγαλύτερη κλάση (Κλάση 4 ως προς την Διάμεσο περιεκτικότητας σε υδράργυρο) απ’ όσα ορίζονται στην ΚΥΑ οικ. 56366/ 4351/2014 (ΦΕΚ  Β3339/12.12.2014) ».

Όσον αφορά στη σύσταση του συγκεκριμένου δείγματος, στην ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρεται ότι «σύμφωνα με τα αποτελέσματα χημικού διαπιστευμένου εργαστηρίου, αυτό αποτελείται από 15-20% χαρτί, 75-80% πλαστικό και από 5-10% λοιπά υλικά (υφάσματα, ξύλο και οργανικά)».

Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων έδωσε εντολή η αρμόδια υπηρεσία να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που επιβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα ΑΕΠΟ του υπουργείου. Σε δηλώσεις της η κ. Κολυνδρίνη τόνισε ότι «για την Περιφέρεια Θεσσαλίας προέχει η προστασία της υγείας των πολιτών, και για αυτό δεν θα ανεχτεί καμία παράνομη πράξη που επιβαρύνει το περιβάλλον και θα εφαρμόσει στο ακέραιο τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις».

 

Τι προβλέπει η ΚΥΑ 56366/4351/2014

Επισημαίνεται ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 56366/4351/2014 (ΦΕΚ Β3339/ 12.12.2014) προβλέπει ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων (κωδικός ΕΚΑ 19 12 10) από εγκαταστάσεις Μηχανικής – Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας, βασίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359: 2011, σε τουλάχιστον τέσσερις βασικές παραμέτρους, μία από τις οποίες είναι και η διάμεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο.

Οι αποδεκτές οριακές τιμές, όσον αφορά στον υδράργυρο για χρήση απορριμματογενών καυσίμων είναι αυτές που εντάσσονται στην 1η κλάση, σύμφωνα με την οποία η διάμεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο είναι μικρότερη ή ίση με 0,02 mg/MJ (μονάδα μέτρησης ενέργειας), στην 2η κλάση με διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο μικρότερη ή ίση με 0,03 mg/MJ, στην 3η κλάση με διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο μικρότερη 0,08 mg/MJ. Ακόμη, αποδεκτές είναι και οι οριακές τιμές που εντάσσονται στην 4η κλάση με διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο μικρότερη ή ίση με 0,15 mg/ MJ και στην 5η κλάση με διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο μικρότερη ή ίση με 0,50 mg/MJ.

Ειδικά για την τσιμεντοβιομηχανία, η ΚΥΑ προβλέπει ότι τα απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3, ανάλογα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό των εργοστασίων.

Εντούτοις, τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας κατέταξαν τα συγκεκριμένα δείγματα που ελήφθησαν στην 4η κατηγορία. Τα αποτελέσματα που δόθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησία αναφέρονται στην κατηγορία της κλάσης. Η ακριβής διάμεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Αναφορικά με τη χημική σύνθεση του δείγματος, τόσο η επίμαχη ΚΥΑ όσο και η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) του 2014 της ΑΓΕΤ δεν αναφέρουν επιτρεπόμενα ποσοστά για τη χημική σύνθεση του RDF.

 

Προειδοποιεί με μήνυση η ΑΓΕΤ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αμφισβητεί τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή της τονίζει τα εξής:

«Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, σε υποκατάσταση των ορυκτών, είναι μία καθιερωμένη και ασφαλής πρακτική, νομοθετημένη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Στα εναλλακτικά καύσιμα συμπεριλαμβάνονται και τα δευτερογενή καύσιμα EKA191210 (RDF/SRF), που αποτελούνται κυρίως από χαρτί, πλαστικό και ξύλο. Η χρήση τους είναι ασφαλής και απόλυτα ελεγχόμενη, με όρους και κανόνες που θεσπίζονται από τη Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία. (IED2010 /75/EE, ΚΥΑ 36060/ 1133/ 2015). Για τη διασφάλιση της ποιότητας των εναλλακτικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα εργοστάσια της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ πραγματοποιούνται πολλαπλοί έλεγχοι ετησίως που βασίζονται σε Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου του εναλλακτικού καυσίμου EKA191210 (RDF/SRF) ακολουθεί τα εξής βήματα:

• Δειγματοληψία, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15442:2011.

• Προετοιμασία δείγματος για ανάλυση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15443:2011.

• Ποιοτική ανάλυση, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15359:2011.

Η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας είναι απαραίτητη για την παραγωγή αξιόπιστων και αναγνωρίσιμων αποτελεσμάτων, και διενεργείται από φορείς που έχουν την απαιτούμενη διαπίστευση.

H χρήση εναλλακτικών καυσίμων στα εργοστάσια παραγωγής Τσιμέντου αποτελεί «Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική» βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας BREF/163/EU 26.03.13).

Έχοντας επενδύσει περισσότερα από 45εκ. € στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μας στο Βόλο, με έμφαση σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την πλέον ασφαλή αξιοποίηση των εναλλακτικών καυσίμων.Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης.

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ επιφυλάσσεται ρητώς για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της».

 

Η Eπιτροπή Aγώνα Πολιτών

Αμεση ανάκληση της άδειας της ΑΓΕΤ για την καύση απορριμματογενών ανακτωμένων στερεών καυσίμων, ζητά η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας.

Με επιστολή της προς τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, η Επιτροπή επισημαίνει ότι τίθεται ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας και γι’ αυτό ζητά η Περιφέρεια να μην περιοριστεί στην επιβολή προστίμων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

www.taxydromos.gr

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ