Παράταση 3 μηνών στην υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο για τους κατοίκους εσωτερικού, δηλαδή έως τις 09.07.2018, παρέχει με απόφασή της η Διοίκηση της εταιρίας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγ.Δημητρίου Πηλίου, Ανήλιου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, Τσαγκαράδας, Αγ. Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλεών, Νεοχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής.

Σχετικό αίτημα παροχής παράτασης για τη διευκόλυνση όσων δημοτών αντιμετώπισαν προβλήματα με τις δηλώσεις, κατέθεσε στο Εθνικό Κτηματολόγιο ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Αναφέρονται ειδικότερα:

Σε απάντηση της από 13.3.2018 επιστολής σας, που μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω σχετικό, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995, όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει, οι δηλώσεις υποβάλλονται  μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, η έναρξη της οποίας ορίζεται  με την απόφαση της εταιρίας  Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση  Α.Ε., με την οποία καλούνται  όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο  εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα της υπό κτηματογράφηση περιοχής να υποβάλουν δήλωση, με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του. Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο είναι έξι (6) μήνες. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί να παρατείνονται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες με αποφάσεις της εταιρίας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. που δημοσιεύονται όπως ορίζεται στο νόμο.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 768/4/21-12-2017 της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τις υπό κτηματογράφηση περιοχές των προκαποδιστριακών Κοινοτήτων Αγ.Δημητρίου Πηλίου, Ανήλιου, Ζαγοράς, Κισσού, Μακρυρράχης, Μουρεσίου, Ξορυχτίου, Πουρίου, Τσαγκαράδας, Αγ. Γεωργίου Νηλείας, Αφετών, Βυζίτσης, Καλαμακίου, Καλών Νερών, Λαμπινούς, Μηλεών, Νεσχωρίου, Ξινόβρυσης, Πινακατών και Συκής της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, ξεκίνησε στις 08.01.2018. Με το υπ,αριθμ. 8/3/20-03-2018 Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΓΊΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», η προθεσμία αυτή παρατάθηκε για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 09.07.2018, οπότε και επέρχεται η λήξη της προθεσμίας, δεδομένου ότι χορηγείται η προβλεπόμενη στο νόμο παράταση των τριών (3) μηνών.