Ο Ιατρικός Σύλλογος στη σύσκεψη για ΑΓΕΤ με Φάμελο

35

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ι.Σ.Μ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας (Ι.Σ.Μ.) στη συνεδρίασή της 7ης Μαΐου 2018, αποφάσισε ομόφωνα να αποδεχθεί την πρόσκληση του Αναπληρωτή Υπουργού κου Φάμελλου Σωκράτη και να συμμετάσχει δια του προέδρου του κου Τσάμη Ευθυμίου στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 με θέμα «Πρόσκληση σε σύσκεψη για την διαδικασία συγκρότησης Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων (RDF) στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ Βόλου».

Σκοπός της συμμετοχής του Ι.Σ.Μ. στη σύσκεψη αυτή είναι η γνωστοποίηση στον υπουργό της ισχύουσας απόψής του περί της εκπεφρασμένης αντίθεσής του στην καύση RDF από την ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, θεωρώντας ήσσονος σημασίας την σύσταση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για την καύση αυτού του υλικού.

Η κοινωνία του Βόλου, μετά την μεγάλη κινητοποίηση του Σαββάτου 5ης Μαΐου 2018, περιμένει ουσιαστικές απαντήσεις στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που την απασχολεί. Δεν αρκείται πλέον  στη σύσταση μίας επιτροπής με άγνωστες, απροσδιόριστες και αναποτελεσματικές αρμοδιότητες για την καύση «ανακυκλώσιμων υλικών» προς παραγωγή ενέργειας, με ορατό τον κίνδυνο να επιβαρύνουν το Περιβάλλον και την Δημόσια Υγεία.

Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας

Ευθύμιος Τσάμης               Σάββας Σάρκος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ