Το Δ.Σ. του Συλλόγου, κατά την συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2018, αποφάσισε ομόφωνα την συμμετοχή του Δ.Σ.Β. στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλογικοτήτων και Φορέων του Βόλου κατά της καύσης αποβλήτων, που διοργανώνεται το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00 στην Πλατεία Ελευθερίας.

Η συμμετοχή του Συλλόγου στην εν λόγω συγκέντρωση:

Εκφράζει την έντονη ανησυχία (και) του Δικηγορικού Σώματος για τα προκύπτοντα από την καύση αποβλήτων ζητήματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, που προδιαγράφουν παράλληλα δυνητικά αρνητικές συνέπειες για την δημόσια υγεία.
Προτεροποιεί την δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος, έναντι της επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπό την έννοια ότι προκρίνει την εκ μέρους των επιχειρήσεων υιοθέτηση (έστω, υποχρεωτικά) τεχνολογικής υποδομής και μηχανισμών ασφαλείας που εκμηδενίζουν ή έστω ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το φυσικό περιβάλλον.
Θέτει εμφατικά την ανάγκη συστηματοποίησης και αυστηροποίησης των προβλεπόμενων ελέγχων σε ολόκληρο το φάσμα της βιομηχανικής δραστηριότητας, που επιλέγει να χρησιμοποιεί για την λειτουργία της την καύση αποβλήτων, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα ασκείται σε απόσταση αναπνοής από τον αστικό ιστό.
Προδιαγράφει την θέση του Δικηγορικού σώματος στην κατεύθυνση του οφειλόμενου ανασχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων (σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο), με στόχο τον εξορθολογισμό και την βελτιστοποίηση των μεθόδων ανακύκλωσης και αξιοποίησης των υπολειμμάτων αποβλήτων , ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές της «βιώσιμης ανάπτυξης».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος καλεί τα Μέλη του να συμμετέχουν μαζικά στην εν λόγω συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Για τον Δ.Σ.Β.