Ενόψει των επερχόμενων Εσωκομματικών Εκλογών του Κόμματος με ημερομηνία διεξαγωγής τους την 13η Μαΐου 2018, ενημερώνονται τα μέλη του Κόμματος ότι, η Νομαρχιακή Εφορευτική Επιτροπή (Ν.ΕΦ.Ε.), η οποία συγκροτείται σε κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση, εγκαθίσταται και λειτουργεί στα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε.

 

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα:

  • του Προέδρου και των μελών της Νομαρχιακής Οργάνωσης,
  • του Προέδρου της ΔΗΜ.Τ.Ο.
  • και για την ανάδειξη των Συνέδρων που θα συμμετάσχουν στα επόμενα τακτικά συνέδρια,

υποβάλλεται στην αρμόδια Ν.ΕΦ.Ε., εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 της Τετάρτης, 25 Απριλίου 2018 μέχρι την 19:00 ώρα της Παρασκευής 27 Απριλίου 2018.

 

Η δήλωση υποψηφιότητας για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε., όπου έχει συγκροτηθεί σε κάθε Δημοτική Τοπική Οργάνωση του Καλλικρατικού Δήμου, εγγράφως και επί αποδείξει, από την 10:00 ώρα της Τετάρτης, 25 Απριλίου 2018 έως την 19:00 ώρα της Παρασκευής, 27 Απριλίου 2018.

 

Για την έρρυθμη λειτουργία της Ν.ΕΦ.Ε., τα γραφεία της ΝΟ.Δ.Ε. Μαγνησίας θα είναι ανοικτά για κάθε ενδιαφερόμενο από την Τετάρτη 25 Απριλίου μέχρι και Παρασκευή 27 Απριλίου στα ωράρια (10:00 μέχρι και 13:00) και (18:00 μέχρι και 20:00).

 

Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι όσοι υποψήφιοι θέλουν να ενημερωθούν διεξοδικά σχετικά με τα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιοτήτων (έντυπα, υπεύθυνη δήλωση, αποδεικτικό κατάθεσης για τη συμμετοχή στις εκλογές στο λογαριασμό της Ν.Δ., κ.λπ.) είναι δυνατόν είτε να τηλεφωνούν στα μέλη της Ν.ΕΦ.Ε., στο τηλέφωνο 24210-25260 (10:00 – 13:00) και (18:00 – 20:00), είτε να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του Κόμματος www.nd.gr (Εσωκομματικές Εκλογές).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ