ο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάσει της υπ’ αριθ. 25/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1766/98505/14-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικής διάρκειας Δύο (2) Μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ 1 ΠΕ Νηπιαγωγών 1 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 1 4 ΥΕ Εργατών Γεν. Καθηκόντων 2 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, έως την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, στα γραφεία του ΝΠΔΔ. Πληροφορίες – Αρμόδιος Υπάλληλος: Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος ( τηλ. 24253-50213) ή Βασιλική Παπανικολάου (τηλ.24253-50202).

www.dikaiologitika.gr

ο Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει βάσει της υπ’ αριθ. 25/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1766/98505/14-6-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικής διάρκειας Δύο (2) Μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ 1 ΠΕ Νηπιαγωγών 1 2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 1 4 ΥΕ Εργατών Γεν. Καθηκόντων 2 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, έως την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, στα γραφεία του ΝΠΔΔ. Πληροφορίες – Αρμόδιος Υπάλληλος: Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος ( τηλ. 24253-50213) ή Βασιλική Παπανικολάου (τηλ.24253-50202).

www.dikaiologitika.gr

T

Το
Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Ρήγα Φεραίου, ανακοινώνει, ότι θα
προσλάβει βάσει της υπ’ αριθ. 25/2016 απόφασης του διοικητικού
συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1766/98505/14-6-2016
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ.
Ελλάδας, Τέσσερα (4) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου

(Ι.Δ.Ο.Χ.), συνολικής διάρκειας Δύο (2) Μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, εξής:

         
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ  
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  
ΒΑΘΜΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ  
     
         
1 ΠΕ Νηπιαγωγών 1  
2 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 1  
4 ΥΕ Εργατών Γεν. Καθηκόντων 2  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση, έως την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016, στα γραφεία του ΝΠΔΔ.
Πληροφορίες – Αρμόδιος Υπάλληλος: Κωνσταντίνος Αθ. Γιάτσιος ( τηλ. 24253-50213) ή Βασιλική Παπανικολάου (τηλ.24253-50202).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ