Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την χορήγηση έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων ύψους 1.030.000 ευρώ σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο Δήμος Κιλελέρ του νομού Λάρισας ενισχύεται με το ποσό των 330.000 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ