λογαριασμοί στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Twitter 

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας  Υδάτινου

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ξεκινά επίσημα το ερευνητικό έργο με κωδική ονομάσία «Ύφαλος Τέχνης» (στα αγγλικά Project ART.Reef). Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, με στόχο τη δημιουργία ενός τεχνητού υφάλου στον Παγασητικό κόλπο, ο οποίος θα αποτελείται από γλυπτά εμπνευσμένα από τη μυθολογία που είναι συνυφασμένη με την περιοχή της Θεσσαλίας: τον Ιάσωνα,  τους Αργοναύτες και τους Κενταύρους. Το Έργο αυτό, αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας του Τμήματος για εξωστρέφεια, αλλά και σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την τοπική κοινωνία, καθώς πρωταρχικός σκοπός του είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων που θα προκύψουν, από τη δημιουργία ενός τέτοιου θεματικού τεχνητού υφάλου.

Άλλωστε, ένας από τους πολλούς παράλληλους στόχους του Έργου, είναι η διεθνής προβολή της πολης του Βόλου, αλλά και η ανάδειξη του καταδυτικού τουρισμού ως εναν νέο, δυναμικό κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα.

«Είναι ένα μεγάλο ρίσκο, ειδικά λόγω των δυσκολιών που περνάμε στις μέρες μας, όμως είμαστε αισιόδοξοι ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει την προσπάθειά μας» σχολίασε ο Δρ. Αλέξιος Λόλας, Συντονιστής του Ερευνητικού Έργου. «Αυτό που θέλουμε να ανδείξουμε, είναι το αίσθημα της συμμετοχής σε κάτι μεγάλο, πρωτότυπο και καινοτόμο. Ανεξάρτητα αν κάποιος είναι δύτης ή όχι, θέλουμε να νιώσει την ικανοποίηση ότι βοήθησε στην ολοκλήρωσή του.»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ερευνητικό Έργο, υπάρχει επίσημη ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://artreef.apae.uth.gr καθώς και

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ