Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΒΟΛΟΣΧρ. Τριαντόπουλος : Με ετήσιο ορίζοντα η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών...

Χρ. Τριαντόπουλος : Με ετήσιο ορίζοντα η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023

Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας χορηγήθηκε επιπλέον εξάμηνη αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Ειδικότερα, σε συνέχεια των εισηγήσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής (ΚΕΚΑ) υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, προχώρησε η σχετική τροπολογία και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή για ένα επιπλέον εξάμηνο της καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, δόσεων και παρατάσεις καταβολών για τους πληγέντες από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023. Συνολικά, λοιπόν, η αναστολή της καταβολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων που έχει χορηγηθεί σε συγκεκριμένες περιμέτρους πληγέντων στη Θεσσαλία αφορά ένα έτος.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «το σχέδιο στήριξης και αποκατάστασης της Θεσσαλίας και των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 συνεχίζεται και εμπλουτίζεται, εντοπίζοντας τις ανάγκες που προκύπτουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, με στενή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και δη με τους συναδέλφους, κ.κ. Θεοχάρη και Τσακλόγλου, προχώρησαν οι σχετικές διαδικασίες και εκδόθηκαν οι αποφάσεις που αφορούν την αναστολή της καταβολής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για τους πληγέντες, όπως προκύπτει από συγκεκριμένες περιμέτρους, από τις πλημμύρες. Έτσι, το σχήμα της αναστολής των εν λόγω υποχρεώσεων αποκτά ετήσιο ορίζοντα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2329 / 19.04.2024), η επιπλέον 6μηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων αφορά τις εξής περιπτώσεις:

(1) Αναστέλλεται μέχρι και την 04.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών, στοχευμένα για τις επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις. Αντιστοίχως, το ίδιο ισχύει στοχευμένα για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

(2) Για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από το Πυροσβεστικό Σώμα, αναστέλλεται μέχρι και την 04.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Α. 1143/2023 (Β΄5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: «3. Αναστέλλεται μέχρι και την 04.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».

(3) Για τις κάτωθι περιμέτρους αναστέλλεται μέχρι και την 04.09.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 3 της της υπό στοιχεία Α. 1143/2023 (Β΄5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
• Περίμετρος Α: Για τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία (καταλύματα, εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις, κλπ.) σε περιοχές που επλήγησαν λόγω (α) της μη ασφαλούς οδικής πρόσβασης και (β) της ακαταλληλότητας των υδάτων.
• Περίμετρος Β: Για τις επιχειρήσεις με καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ.) σε περιοχές που επλήγησαν μόνο ή κυρίως λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων.
• Περίμετρος Γ: Για τους αλιείς και τις επιχειρήσεις εμπορίας αλιευμάτων λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2175 / 08.04.2024), όσον αφορά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, δίνεται παράταση για επιπλέον έξι (6) μήνες (σύνολο παράτασης αναστολής δώδεκα (12) μήνες), (α) για τους πληγέντες από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία και συγκεκριμένα, (β) για επιχειρήσεις και εργοδότες, με επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες προσδιορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας ως καθολικά πληγείσες (σύμφωνα με την εισήγηση της ΚΕΚΑ), (γ) για επιχειρήσεις και εργοδότες με συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα (τουριστικές επιχειρήσεις, καταλύματα, αλιεία) που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, (δ) ειδικά για αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που έχουν λάβει αρχικά τρίμηνη αναστολή, χωρίς να έχει εξεταστεί εάν έχουν πληγεί, και τους δίνεται δωδεκάμηνη αναστολή βάσει των πάγιων ρυθμίσεων, επειδή προσκομίζουν βεβαίωση από την Περιφέρεια ότι έχουν υποστεί ζημία.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments