Φρεάτιο «ζούγκλα» Μαυροκορδάτου με Αχιλλοπούλου

Ένα από τα πολλά βουλωμένα φρεάτια από χορτάρια, χώμα, τσιμέντο, σκουπίδια, φύλλα. Το συγκεκριμένο φρεάτιο βρίσκεται στην οδό Μαυροκορδάτου και Αχιλλοπούλου.