Υπόμνημα Δήμου ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ στον υπουργό κ. Αποστόλου

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

375


Ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα έργων και ενεργειών για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, με προτεραιότητες και εκτιμώμενα κόστη, περιλαμβάνει το υπόμνημα του Δημάρχου Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Παν. Κουτσάφτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου που επισκέπτεται το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2016 την περιοχή.

Στο υπόμνημα προς τον κ. Υπουργό, η Δημοτική Αρχή ιεραρχεί ανάγκες, κυρίως σε υποδομές, εκτιμώντας πως η αναβάθμιση οδικών δικτύων, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση δικτύων άρδευσης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα αναδιάθρωσης καλλιεργειών, η υλοποίηση του προγράμματος Leader από τη μοναδική αναπτυξιακή της Μαγνησίας, Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου, του προγράμματος Νέων Αγροτών κ.α., θα τονώσουν τον αγροτικό τομέα.

Ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου κ. Παν. Κουτσάφτης επισημαίνει ότι «ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου είναι χαρακτηρισμένος ορεινός – μειονεκτικός και αποτελείται από εννέα ορεινές Κοινότητες και εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο με τουριστικούς οικισμούς μεγάλης έκτασης και έντασης.

Οι πυλώνες που στηρίζεται η οικονομία της περιοχής είναι ο αγροτικός και ο τουριστικός. Η προσπάθειά μας είναι να συνδυάσουμε τις δύο δράσεις ώστε να καταφέρουμε την λεγόμενη αειφορία. Η παράδοση στην καλλιέργεια, (μήλα, κάστανα, στις ελιές, αχλάδια κλπ), φαίνεται από τη Γιορτή του Συνεταιρισμού. Παράλληλα στον τουρισμό που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία εκατό χρόνια (100 χρόνια Συνεταιρισμού, 90 χρόνια Κατασκηνώσεις ΧΑΝΘ).

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι κυρίως: 

-Η απόσταση από τα κεντρικά οδικά δίκτυα. 

-Το ορεινό της περιοχής και το ιδιαίτερο του ανάγλυφου Πηλίου συνεπάγεται προβλήματα στα Δίκτυα (Αγροτική Οδοποιία, Δασική Οδοποιία, Δίκτυα Ύδρευσης & Άρδευσης.) 

-Μικρός κλήρος, μεγάλο κόστος παραγωγής.

Τα προτεινόμενα έργα

  • Αγροτική οδοποιία – βελτίωση βατότητας.

Οι εργασίες που προτείνονται σε διάφορα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου, είναι συνολικού μήκους 43 χλμ. και προϋπολογίζονται στο συνολικό ποσό των 2.320.000 ευρώ.

  • Μελέτη υδραυλικών έργων κλειστού αρδευτικού δικτύου άρδευσης

Α) Δ.Δ. Μακρυράχης και Δ.Δ. Πουρίου» Δήμου Ζαγοράς.

Το έργο αφορά την άρδευση ενός σημαντικού τμήματος της καλλιεργούμενης έκτασης του Δήμου Ζαγοράς και συγκεκριμένα στην περιοχή «Βαρελά» Δ.Δ. Πουρίου νοτίως του οικισμού Πουρίου και «Κοτρώνι» και «Αγ. Κων/νος» Δ.Δ. Μακρυράχης βορείως του οικισμού Μακρυράχης

Η έκταση στην οποία θα βελτιωθεί το αρδευτικό σύστημα και θα μετατραπεί από ανοιχτό αρδευτικό τσιμενταυλάκων σε κλειστό υπόγειο και υπό πίεση δίκτυο αγωγών πολυαιθυλενίου υπολογίζεται σε 1.500 στρέμματα. 

Το συνολικό μήκος των αγωγών πολυαιθυλενίου είναι 10.600 μ. 

– ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ Δ.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, προϋπ. 950.000 ευρώ

  • Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

Τα πλέον σημαντικά τμήματα του δασικού οδικού δικτύου αναφορικά με τη διαχείριση, προστασία και επιτήρηση στην ορεινή ζώνη των Δημοτικών Δασών Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου είναι :

-“ΧΑΝΙΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΛΑΚΕΣ- ΞΕΦΟΡΤΙ – ΚΑΝΑΛΑΚΙΑ” μήκους 10,5 Km περίπου

-“ΚΙΣΣΟΣ – ΤΡΙΑ ΡΕΜΑΤΑ – ΜΟΥΣΓΕΣ – ΔΕΣΗ -πηγές ΚΑΤΣΑΚΑΡΗ – ΞΟΥΡΙΧΤΙ” μήκους 13,5 Km

Οι εργασίες είναι συνολικού μήκους 24 χιλιομέτρων, με εκτιμώμενο κόστος 1.950.000 ευρώ. 

Καταλήγοντας, ο κ. Κουτσάφτης επισημαίνει ότι «θεωρώντας το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης ως πιλότο θα θέλαμε την επέκτασή του και στις άλλες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, στην καλλιέργεια του κάστανου, της κερασιάς, την ανθοκαλλιέργεια κλπ. 

Επίσης, τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου – Μουσείου για την ανάδειξη του Πολιτισμού της περιοχής και της Αγροτικής Τέχνης και την συνεργασία με τον ΕΛΓΑ για την αντιχαλαζική προστασία.

Ο Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς είναι ιδρυτές και οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου. Η μόνη Αναπτυξιακή του Νομού και επιτυχημένη που υλοποιεί προγράμματα και κυρίως το Leader. Όμως στο τελευταίο Leader, οι Συνεταιρισμοί Γυναικών και Συνεταιρισμός Ζαγοράς δεν μπορούσαν να ενταχθούν στο Leader. Γνωρίζουμε ότι τώρα γίνονται οι διεργασίες στο Υπουργείο και ζητάμε την παρέμβασή σας να μπορέσουμε να εντάξουμε και του Συνεταιρισμούς στο Leader.

Στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, να ευνοηθούν οι νέοι του μικρού κλήρου και της μειονεκτικής περιοχής.

Τέλος, αναφέρει ο Δήμαρχος, θα θέλαμε να ξεκαθαριστεί το μέτρο που αφορά την κατάρτιση των Νέων Αγροτών, ποιος, που και πως θα γίνει. Σε αυτό το σημείο νομίζω πως η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη.»

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ