Η υποβάθμιση αφορά το αξιόχρεο τόσο σε ξένο όσο και σε εθνικό νόμισμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ