Χθες (21 Ιανουαρίου 2019) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος σχετικά με την ενσωμάτωση του ΤΕΙ και τη δημιουργία του νέου ισχυρού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέκυψαν σημαντικά οφέλη για την Καρδίτσα τα οποία λειτουργούν στην κατεύθυνση ανάπτυξης και ανάδειξης της πόλης μας ως ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά κέντρα για τη χώρα. Έτσι φαίνεται στο πέρασμα του χρόνου να υλοποιείται σταδιακά μία στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης της Καρδίτσας – μία στρατηγική που δεν εκπονήθηκε από κάποιο θεσμικό όργανο αλλά που σχηματοποιήθηκε στο χρόνο, στη βάση της παράδοσης και της θέλησης της τοπικής κοινωνίας.    
 
Με τον Νόμο ιδρύθηκαν τέσσερα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα, που ήρθαν να προστεθούν στο ήδη πετυχημένο Τμήμα Κτηνιατρικής. To 5-ετές Τμήμα Δασολογίας και Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού αποτελεί τη λογική ακαδημαϊκή συνέχεια των δύο Τμημάτων ΤΕΙ, Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου. Το Τμήμα είναι το μοναδικό σε διεθνές επίπεδο στο οποίο θα προσφέρεται η καθετοποιημένη γνώση από τη διαχείριση του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος έως την αξιοποίηση του κύριου προϊόντος που είναι το ξύλο. Το 5-ετές Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Τμήμα θα ενισχύσει τα γνωστικά του αντικείμενα στην ανάπτυξη ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων για τη διασφάλιση της ανθρώπινης διατροφής. Το Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας είναι ομοίως μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα καθώς θα στρέφει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον σε καινοτόμους χώρους που σχετίζονται με την πρόληψη των ασθενειών και την επιμήκυνση της ζωής και την προαγωγή της υγείας. Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, που θα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2020, θα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων και  ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδαγωγών της πρώιμης παιδικής ηλικίας και θα προωθεί την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της αγωγής και φροντίδας των παιδιών μας. Μαζί με την Κτηνιατρική τα πέντε Πανεπιστημιακά Τμήματα αναμένεται να αναπτύξουν μεταξύ τους τις απαραίτητες διεπιστημονικές συνεργασίες σε θέματα καινοτομίας και αμοιβαίας προώθησης των επιστημών που διακονούν. Επιπλέον τα Τμήματα θα οργανώσουν νέα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, είτε αυτοδύναμα είτε διατμηματικά.
 
Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι ότι με τη λειτουργία των πέντε αυτών πανεπιστημιακών μονάδων, αλλά και των τριών ερευνητικών Ινστιτούτων θα σχηματιστεί ένας ισχυρός Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης και Έρευνας στο κέντρο της Ελλάδας, στην πόλη μας. Τα Ινστιτούτα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, Βάμβακος και Αγροτικής Εκπαίδευσης και Ξύλου-Επίπλου και Ξύλινης Συσκευασίας θα εκπονούν μελέτες κάθε φύσης και θα εκτελούν ή διαχειρίζονται εγκεκριμένα ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα και έργα. Ειδικότερα για το ξύλο και το βαμβάκι, που αποτελούν σημεία αναφοράς της οικονομίας της Καρδίτσας, τα Ινστιτούτα θα ενισχύσουν σημαντικά τη θέση τους στην αγορά της χώρας και διεθνώς. Τα Ινστιτούτα θα συνεργάζονται με παραγωγικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού και θα προωθούν την οικονομική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, θα συνεργάζονται με διεθνείς οργανισμούς, το Ελληνικό Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, τους Ο.Τ.Α., την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεταιρισμούς, επιστημονικές ενώσεις, φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, άλλα Α.Ε.Ι. και επιστημονικά ή τεχνολογικά πάρκα, διαμεσολαβώντας έτσι στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση και την παραγωγή αγαθών. Τέλος, και θα συνεργάζονται με Έλληνες και ξένους εμπειρογνώμονες σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου τους για την προώθηση των σκοπών τους.
 
Πρόσφατα δε το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τα ΑΕΙ της χώρας να ξεκινήσουν τη διαδικασία οργάνωσης των διετών προγραμμάτων σπουδών που θα απευθύνονται, σε πρώτη φάση, σε απόφοιτους των ΕΠΑΛ. Τα προγράμματα θα οδηγούν σε σημαντικές επαγγελματικές διεξόδους τους νέους μας καθώς θα τους παρέχουν διπλώματα επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η ένταξη των διετών προγραμμάτων στον ισχυρό ακαδημαϊκό πόλο που δημιουργείται στην πόλη μας θα διασφαλίσει την αρτιότητα παροχής γνώσεων και επιδεξιοτήτων, ενώ θα αποτελέσει σημαντική προοπτική για τους νέους. 
 
Η Καρδίτσα έχει την «ευτυχία» να διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα και πιο οργανωμένα ακαδημαϊκά campus της χώρας. Οι υποδομές που αναπτύχθηκαν αυτά τα χρόνια με τη βοήθεια των φορέων της περιοχής αλλά και τον προσωπικό κόπο των καθηγητών οδήγησαν σε αυτό το ζηλευτό αποτέλεσμα. Οι οργανωμένες στο χώρο υποδομές της πόλης ενισχύουν ακόμα περισσότερο τον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης και Έρευνας της πόλης. Η εκπόνηση ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών ή ακόμα και προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα Τμήματα της Καρδίτσας θα ενισχύσουν το διεθνές προφίλ της πόλης. Με τον τρόπο αυτό τίθενται τα θεμέλια ώστε η Καρδίτσα να γίνει προοπτικά ένα πρότυπο ακαδημαϊκό κέντρο, ακολουθώντας την πορεία μικρών ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά με ισχυρές ακαδημαϊκές δομές, όπως για παράδειγμα το Lund Σουηδίας ή το Joensuu Φινλανδίας. Οι πόλεις αυτές, όπως και άλλες πολλές με πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο της Καρδίτσας, κατόρθωσαν να μπουν στον Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χάρτη της εκπαίδευσης ως πρότυπες, παρέχοντας διεθνούς ακτινοβολίας προγράμματα σπουδών και υψηλού επιπέδου έρευνα, προσελκύοντας με τον τρόπο αυτό χιλιάδες επιστήμονες και φοιτητές από όλο τον κόσμο. Για να μπορέσουμε τέλος να φέρουμε σε πέρας τη στρατηγική αυτή ανάπτυξης της πόλης θα απαιτηθεί η περαιτέρω υποστήριξη από τους φορείς της Καρδίτσας σε θέματα υποδομών και κυρίως η εξεύρεση των απαραίτητων εγκαταστάσεων για να λυθούν, σε οριστική βάση, τα στεγαστικά προβλήματα των νέων Τμημάτων.  
 
Ως μέλος της απερχόμενης διοίκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αλλά και ως καθηγητής του Τμήματος Δασοπονίας, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς που βοήθησαν με τον τρόπο τους στη θεσμική ισχυροποίηση του ακαδημαϊκού προφίλ της πόλης. Ιδιαίτερα τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου που με την αποτελεσματική επιμονή της συνέβαλε καθοριστικά στο επιτυχές αυτό αποτέλεσμα. Η κ. Κατσαβριά-Σιωροπούλου έχει αποδείξει εμπράκτως την αγάπη της για το π. Τμήμα της Δασοπονίας συμβάλλοντας καθοριστικά στην «αναστύλωσή» του και τώρα στην ακαδημαϊκή του συνέχειά του ως Πανεπιστημιακό Τμήμα (μαζί με το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου).    
 
Μιχάλης Βραχνάκης
π. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας
ΤΕΙ Θεσσαλίας   
 
Βαθμολογήστε το άρθρο: 

Δεν υπάρχουν ακόμα ψήφοι

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ