Ποταμός είναι το υδάτινο ρεύμα συνήθως σε σημαντική ποσότητα, που κινείται μέσα σε φυσικά αυλάκια (κοίτες) της επιφάνειας της Γης. Τροφοδοτείται σταθερά από πηγές και από ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις (βροχές, χιόνια κ.ά.). Γεωγραφικά ο π. είναι η περιοχή από την οποία προμηθεύεται τα νερά του (λεκάνη απορροής ή ποτάμιο σύστημα). Υδροκρίτης λέγεται η βασική πηγή ενός […]

The post Τι είναι Ποταμός. Πληροφορίες, αναλυτική εξήγηση και αποσαφήνιση appeared first on Texnologia.net Νέα, ενημέρωση & ειδήσεις στην τεχνολογία.