Σε συνέχεια σημερινού δημοσιεύματος για τις πλημμύρες της Μάνδρας Αττικής, το οποίο δικαιολογημένα έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και των ΜΜΕ και αναφέρεται σε «πόρισμα του ΤΕΕ», το Γραφείο Τύπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος διευκρινίζει, για την ακρίβεια των αναφορών, τα εξής:

 

Στις 16/7/2018 το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας, με το από 12/7/2018 έγγραφό του ζήτησε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) να ορίσει πραγματογνώμονες (στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης) για την πλημμύρα της 27/6/2018 στην Μάνδρα Αττικής και σε σχέση με την προηγούμενη πλημμύρα της 27/11/2017. Το αίτημα διενεργήθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. Β18-1065 από 2/7/2018 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 183 κ.έ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

 

Στις 26/7/2018 το ΤΕΕ όρισε ως πραγματογνώμονες τρεις έμπειρους Διπλωματούχους Μηχανικούς, 2 Πολιτικούς Μηχανικούς και 1 Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

 

Οι πραγματογνώμονες ακολούθως, κατόπιν του διορισμού τους από την Ελληνική Αστυνομία, ενήργησαν σε συνεργασία με τις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές, χωρίς ανάμειξη του ΤΕΕ στο έργο τους, αναλαμβάνοντας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, την υποχρέωση να παραδώσουν στις ανακριτικές αρχές την έκθεσή τους.

 

Τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ δεν έχουν συμμετάσχει στη σύνταξη, ούτε έχουν εγκρίνει, οποιαδήποτε έκθεση ή πόρισμα σχετικά με τις πλημμύρες στη Μάνδρα. Κάτι τέτοιο, βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΤΕΕ και της δημοκρατικής συγκρότησης των οργάνων του, θα προέβλεπε τη δημόσια συζήτηση οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος στα αρμόδια όργανα.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ