Τέσσερις κηδείες σήμερα Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 στον νομό Λάρισας

1.Μαρία Σταυρίδου ετών 76

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Λάρισας

2.Βασιλική Ζαφείρη-Κουτόβα ετών 76

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Κουλουρίου

3.Χριστίνα Παπαδοπούλου ετών 85

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας

4.Αλεξάνδρα Θάνου ετών 95

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ