Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο της προμήθειας ψηφιακού ακτινολογικού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου καθώς μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, έδωσε την έγκριση για υπογραφή σύμβασης κατασκευής για το εν λόγω έργο.
Μετά την χρηματοδότηση του έργου της δημιουργίας ψηφιακής χειρουργικής αίθουσας, που πρόκειται πολύ σύντομα να δοθεί προς χρήση, συνολικού προϋπολογισμού 470.000 ευρώ για το Νοσοκομείο Βόλου η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί το έργο της προμήθειας ψηφιακού ακτινολογικού συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ