Ομόφωνα εγκρίθηκε χθες από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου ο προγραμματισμός της πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Πρόκειται για την πρόσληψη τεσσάρων οδηγών και 17 εργατών καθαριότητας που θα απασχοληθούν για οχτώ μήνες. Το προσληφθέν προσωπικό θα απασχοληθεί στο σύνολό του αποκλειστικά ως συνοδοί απορριμματοφόρου και στον καθαρισμό του χώρου του υδροβιότοπου των Κουκουναριών.
Σημειώνεται ότι το προσωπικό που διαθέτει ο Δήμος δεν είναι αρκετό για να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων την καλοκαιρινή περίοδο (Πάσχα έως Οκτώβριο), καθώς ο πληθυσμός του νησιού από τις 6.000 τη χειμερινή περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο ξεπερνά τις 50.000 και το προσωπικό εργάζεται πενθήμερο.
Στη ευθύνη του τμήματος βρίσκεται και η λειτουργία του υδροβιότοπου Κουκουναριών όπου εκτός από την ευθύνη του καθαρισμού του ευρύτερου χώρου έχει και την ευθύνη του καθαρισμού των 24 τουαλετών, όπου απαιτείται τουλάχιστον ένας εργάτης καθαριότητας γενικών καθηκόντων.Την είδηση τη βρήκαμε ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ