Η κυβέρνηση φέρνει νέα μείωση εντός του επόμενου έτους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ