Σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/ypoian/?p=9461) βρίσκεται σήμερα με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννη Δραγασάκη και του αναπληρωτή υπουργού Στέργιου Πιτσιόρλα το σχέδιο νόμου «Περί εταιρικών μετασχηματισμών».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 25/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 και στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του νομοθετήματος.

Όπως αποκάλυψε χθες το Euro2day. gr το εν λόγω νομοσχέδιο, δεν περιορίζεται απλά στην ομαδοποίηση της διάσπαρτης σχετικής νομοθεσίας αλλά δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών, να συγχωνεύονται, να διασπώνται και να μετατρέπονται σε άλλη νομική μορφή κάτι το οποίο με το σημερινό εταιρικό δίκαιο δεν είναι εφικτό.

Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί, που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, είναι οι εξής: α) Συγχώνευση, β) Διάσπαση, γ)Μετατροπή.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, σε διαδικασία εταιρικού μετασχηματισμού μπορούν να υποβληθούν ή να μετάσχουν οι ακόλουθες εταιρικές μορφές:

(α) Ανώνυμες εταιρείες

(β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

(γ) Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες

(δ) Ομόρρυθμες εταιρείες

(ε) Ετερόρρυθμες εταιρείες

(στ) Ετερόρρυθμες εταιρείες κατά μετοχές

(ζ) Κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 293 του ν. 4072/2012 (Α΄86)

(η) Ευρωπαϊκές εταιρείες (SE) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 2157/2001

(θ) Αστικοί συνεταιρισμοί

(ι) Ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες (ΕΣΕτ) που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1435/2003.

Οι παραπάνω εταιρείες μπορούν να μετάσχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό με οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που προσιδιάζουν σε αυτόν, δηλαδή ως απορροφώμενες, απορροφώσες, συγχωνευόμενες, διασπώμενες, εισφέρουσες, επωφελούμενες, συνιστώμενες (νέες) ή μετατρεπόμενες.

Η ισχύς του νέου πλαισίου θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2019.

Πηγή: euro2day.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ