Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ενημερώνει τους φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγούς φυτών που δύναται να προσβληθούν από τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa για τη συμπτωματολογία της προσβολής των φυτών από τον ανωτέρω οργανισμό και τις υποχρεώσεις τους.
Ειδικότερα, το βακτήριο Xylella fastidiosa ανήκει στους πλέον επιβλαβείς οργανισμούς για την χώρα μας, λόγω της σημασίας της καλλιέργειας, των φυτών ξενιστών του αλλά και του μεγάλου αριθμού των φυτικών ειδών που είναι ευπαθή στο βακτήριο, αριθμός που συνεχώς επικαιροποιείται με την είσοδο νέων ειδών. Ευπαθή φυτά, σημαντικά για τη χώρα μας, είναι η ελιά, το αμπέλι, είδη της οικογένειας των πυρηνοκάρπων (Κερασιά, Δαμασκηνιά, Αμυγδαλιά), όπως επίσης πολλά καλλωπιστικά και δασικά είδη (Λεβάντα, Πικροδάφνη, Δενδρολίβανο κ.α.).

Τα συμπτώματα που προκαλεί το βακτήριο ποικίλλουν ανάλογα με το φυτό ξενιστή. Γενικά όμως το βακτήριο προκαλεί μαρασμό, νέκρωση (καψάλισμα) και ξηράνσεις του φυλλώματος, ακολουθούμενα τελικά από την πλήρη νέκρωση του φυτού (Εικ. 1 και 2).
Σύμφωνα με την ισχύουσα φυτοϋγειονομική νομοθεσία (Π.Δ.365/2002-ΦΕΚ 307 Α) οι υπόχρεοι (φυτωριούχοι, εισαγωγείς, διακινητές, παραγωγοί φυτών) οφείλουν να γνωστοποιούν στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής) οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων ή κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων στα τηλέφωνα  2421352493,494,444 του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, καθώς και να επισκέπτονται  το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fyto… και
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fyto…
όπου βρίσκονται αναρτημένα ενημερωτική αφίσα και πληροφοριακό φυλλάδιο.

 

Κατηγορία: 
Τοπικά Νέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ