Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά κόμματα τα οποία έλαβαν μέρος στην 20η Διεθνή Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα…
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ