Η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδεικνύοντας τεράστια ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον αλλά και το υδάτινο περιβάλλον πρωτοπορώντας συμμετέχει στο έργο BLUEMED που στοχεύει να υποστηρίξει και να προωθήσει την βιώσιμη και υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και τα νησιά της Μεσογείου. Αυτό θα επιτευχθεί με προγραμματισμό, έλεγχο και συντονισμό των υποβρύχιων Μουσείων, των καταδυτικών Πάρκων […]