Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα: «Η
Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης», στο
πλαίσιο του σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και
Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α2 του τμήματος Μηχανικών
 Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στις 19.00 μ.μ.
και είναι ανοικτή για το κοινό.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, της εταιρίας
«McKinsey&Company», με θέμα  «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά:
Προσδιορίζοντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας».

Η
McKinsey & Company είναι μια παγκόσμια εταιρεία συμβούλων
διαχείρισης που εξυπηρετεί κορυφαίες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, μη
κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Βοηθάνε τους πελάτες τους
να κάνουν μόνιμες βελτιώσεις στην απόδοση τους και να συνειδητοποιήσουν
τους σημαντικότερους στόχους τους. Πρόσφατη μελέτη της εταιρίας που
προκάλεσε το ενδιαφέρον είναι η «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά». Η
συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί να προσδιορίσει το μοντέλο και τη
στρατηγική ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε ορίζοντα δεκαετίας,
χρησιμοποιώντας ως βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την
εξωστρέφεια και την τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καλύπτει τα θέματα «Διαχείριση της
αλλαγής» και «Επενδύσεις και Ανάπτυξη». Σκοπός είναι η ανάπτυξη
προβληματισμού σε θέματα διαχείρισης αλλαγής σε διάφορα επίπεδα:
νοοτροπίας, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και εμπειρίας, αναδιοργάνωσης,
αλλαγής στρατηγικής (pivot), αλλαγής του ανταγωνιστικού τοπίου,
μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλαγής των ρόλων των
φορέων κ.ο.κ. ενώ παράλληλα καλύπτει τα αντικείμενα των επενδύσεων και
της ανάπτυξης και επιδιώκει τη σύμπλεξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού με
τη γνώση της προσέλκυσης και της αξιοποίησης των επενδύσεων

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας,
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και
Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ