Χαράν μεγάλη διακατέχει τον Σάκη Παπαδόπουλο ελέω της εξόδου (… και καλά!) της χώρας από τα Μνημόνια. Μάλιστα μετά τα περί ουμανισμού που μας πέθανε όλα αυτά τα χρόνια (… αλήθεια!) ήρθε να χτυπήσει με νέα ατάκα η οποία προφανώς θα μας συνοδεύσει μέχρι τις εκλογές. Πια μιλάει για… «ολιστική ανασυγκρότηση»!!!…

Γιατί Σάκη μου;… Γιατί;… Μίλα απλά στο λαό να καταλάβει.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ