Αναμφισβήτητα η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Τα δεδομένα  αντανακλούν το πέρασμα σε μια νέα περίοδο στην οποία η χώρα χειραφετείται από την ασφυκτική κηδεμονία των δανειστών της και από τις καταστροφικές εμμονές τους στο σενάριο της εσωτερικής υποτίμησης. Στη νέα εποχή,  το κεντρικό ζήτημα είναι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από τη βαθιά ύφεση, η ταχύρρυθμη …

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ