Ο Δήμος Βόλου θα αποζημιώσει δημότη για τις ζημιές στο αυτοκίνητό του από πτώση δέντρου

Το ποσό των 352,55 ευρώ θα καταβάλει ο Δήμος Βόλου σε πολίτη ως αποζημίωση για τις υλικές ζημιές που υπέστη το όχημά του μετά από πτώση δέντρου. Το περιστατικό είχε συμβεί στις 3 Αυγούστου 2018 στη Νέα Δημητριάδα. Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίστηκε ο Δήμος να προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον δημότη.

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε επίσης η μελέτη και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σκοπό την ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Βόλου.

Επίσης εγκρίθηκε η διαδικασία μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων για την επιλογή του αναδόχου που θα ανάβει το έργο «κατασκευές οδών έτους 2019».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000 ευρώ και θα βαρύνει τον Δήμο Βόλου (120.000 ευρώ για το 2019 και 80.000 ευρώ για το 2020).
Μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων θα αναδειχθεί επίσης ο ανάδοχος του έργου «Συντήρηση καλντεριμιών και πλακόστρωτων κοινόχρηστων χώρων δημοτικών ενοτήτων πλην Βόλου και Ν.Ιωνίας 2019». Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000 ευρώ (90.000 ευρώ το 2019 και 60.000 το 2020).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ