ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Β. Α.Ε.)

259

Η ΟΛΒ ΑΕ ανακοινώνει ότι από σήμερα έχουν εκκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης των παιδιών στο χώρο του Πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου, πλησίον του καταστήματος «Αργοναύτης», με σκοπό την αποξήλωση των παλαιών παιδικών παιχνιδιών και την αντικατάστασή τους με καινούργια κατάλληλα πιστοποιημένα.

Παράλληλα, ο νέος χώρος θα έχει την κατάλληλη περίφραξη και το προβλεπόμενο δάπεδο για την ασφάλεια των παιδιών. Οι εργασίες αποξήλωσης προβλέπεται να εκκινήσουν τη Δευτέρα 12/12/2016.

Ζητούμε την κατανόηση των γονέων και των περιοίκων για την αναμενόμενη όχληση λόγω των εργασιών. Θα μεριμνήσουμε για την κατά το δυνατόν ταχύτερη αποπεράτωση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ