Σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούμε να μετατρέψουμε τα λάθη μας σε πολύτιμα μαθήματα και μέσα από αυτά να βελτιώσουμε πτυχές του εαυτού μας.