Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τη διαδικασία πρόσληψης  Ειδικευμένων Ιατρών στα Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας. Για τη Θεσσαλία συγκεκριμένα ενέκρινε 60 θέσεις.   5η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β 1 2 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ …

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ