Μία νέα κοινότητα δημιουργήθηκε στο Facebook όπου πάνω από 200 άτομα εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων εντάσσονται για να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν και να λάβουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα

Ομάδα (group) που όπως αναφέρει σκοπεύει να αποτελέσει την μεγαλύτερη κοινότητα ενημέρωσης, διάδρασης και συζήτησης στο Facebook αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα για

α) αναπληρωτές
β) ωρομίσθιους
γ) αδιόριστους γενικά εκπαιδευτικούς
δ) Άμω και Άκω
ε) Απόφοιτους καθηγητικών και παιδαγωγικών σχολών

Στο Group μπορεί να ενταχθούν ώστε να ενημερώνονται και να συζητούν οι παραπάνω κατηγορίες εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων

Δείτε εδώ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ