Νέα Διοίκηση εξέλεξαν οι εργαζόμενοι της ΑΓΕΤ, που ψήφισαν τις δύο τελευταίες ημέρες, με βάση τη διαδικασία που είχε ορίσει η Εφορευτική Επιτροπή.
Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία ήταν σχεδόν καθολική, καθώς από τους 155 εγγεγραμμένους, ψήφισαν οι 152 και από την καταμέτρηση ψηφοδελτίων και σταυρών οι υποψήφιοι που εκλέγονται είναι στην Ένωση Προσωπικού Βιομηχανίας Τσιμέντων Βόλου είναι:

Για τη Διοίκηση
Νίκος Ζυγούρης (120 ψήφοι), Δημήτρης Βαΐτσης (104 ψήφοι), Ευαγγ. Χαντζιάρας (89 ψήφοι), Κων. Καουνάς (87 ψήφοι), Δημ. Τσόγκας (83 ψήφοι), Ι. Σπύρου (77 ψήφοι) Βάϊος Μαμουρέλης (74 ψήφοι), Νικ. Γεωργακόπουλος ( 66 ψήφοι) και Ανέστης Μπάντζιος (58 ψήφοι).

Για το Εργατικό Κέντρο Βόλου
Νίκος Ζυγούρης (70 ψήφοι), Δημ. Βαΐτσης (60 ψήφοι) και Κων. Καουνάς (56 ψήφοι).
Για την Ομοσπονδία Τσιμέντου
Βαγγέλης Χαντζιάρας (102 ψήφοι), Νίκος Ζυγούρης (87 ψήφοι), Δημ. Βαϊτσης (65 ψήφοι) και Δημ. Ρεμπόλης (59 ψήφοι).
Τέλος, στην εξελεγκτική επιτροπή εκλέγονται: Ιουλία Ρεφενέ (117 ψήφοι), Ευαγγελία Ναούμ (103 ψήφοι) και Μάρκος Βούλγαρης (93).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ