Σημαντική ώθηση στην διεθνή προβολή του Βόλου δίνει η ιστοσελίδα του ΕΟΤ, την οποία επισκέπτονται
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ