Σε κατάσταση εργασιακής εξουθένωσης βρίσκονται οι γιατροί στα ακριτικά νησιά…