Με 20 λεπτά το κιλό πληρώνει το σκληρό σιτάρι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου

Συμπληρωματική τιμή 4 λεπτών ανά κιλό πρόκειται να χορηγήσει στους παραγωγούς που της παρέδωσαν σκληρό σιτάρι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου, διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο την τελική τιμή στα 20 λεπτά το κιλό. Να αναφερθεί ότι η προκαταβολή που είχε δοθεί το καλοκαίρι στους παραγωγούς ανέρχεται στα 16 λεπτά το κιλό.  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Συνεταιρισμός «Η συμπληρωματική τιμή θα αρχίσει να αποδίδεται στους παραγωγούς από την Τρίτη 23 Οκτωβρίου, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια). Οι πληρωμές θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ