Αλλάζουν πολλά όσον αφορά στην παράβαση με το χέρι.