Δήλωση της υφυπουργού:

Προς αποσαφήνιση των γεγονότων σχετικά με το θέμα της ηλεκτροκίνησης Λάρισας-Βόλου, σας ενημερώνουμε, μετά και από επικαιροποιημένα στοιχεία του Φορέα Υλοποίησης,  για τα εξής :

Η υλοποίηση του έργου της ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας-Βόλου έχει συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Το έργο έχει ήδη εξειδικευθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού και ήδη η Διαχειριστική Αρχή έχει αποστείλει στην ΕΡΓΟΣΕ πρόσκληση για υποβολή αίτησης χρηματοδότησής του από πόρους του Προγράμματος.

Σε σχέση με το έργο της γραμμής Λάρισα-Βόλος η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ έγινε αποδέκτης αιτημάτων τοπικών φορέων της Μαγνησίας από την αρχή της θητείας της, στο πλαίσιο των οποίων οι φορείς αιτούνται την εγκατάσταση της ηλεκτροκίνησης στο τμήμα από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Λατομείου έως το Βόλο επί της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής, επαναφέροντας το χρόνιο αίτημά τους για παράκαμψη του οικιστικού ιστού της Ν.Ιωνίας μέσω της κατάργησης της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή αυτή. Υπενθυμίζεται ότι στα υπερεικοσετή πλέον αιτήματα των φορέων της περιοχής δεν είχε ποτέ κανείς ανταποκριθεί.

Μετά από πρωτοβουλία και συντονισμένες ενέργειας της Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Χρυσοβελώνη και την στήριξη του Υπουργού κ. Σπίρτζη, η ΕΡΓΟΣΕ προέβη σε διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης του προγραμματισμένου έργου της ηλεκτροκίνησης της γραμμής Λάρισα-Βόλου, με ταυτόχρονη αναβάθμιση και κανονικοποίηση της παλαιάς γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου-Βόλου.

Σε σχετικές συσκέψεις με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοβελώνη, φορέων και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας, αποφασίσθηκε η προώθηση της υλοποίησης του προγραμματισμένου έργου της ηλεκτροκίνησης μαζί με την ταυτόχρονη παραλλαγή χάραξης της παλαιάς γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου –ΒΙΠΕ Βόλου και αναβάθμιση της γραμμής στο τμήμα ΒΙΠΕ Βόλου-Βόλος.

Στο ανωτέρω πλαίσιο η ΕΡΓΟΣΕ ήδη υλοποιεί τις απαραίτητες διαδικασίες ωρίμανσης (μελέτες, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κλπ.) του ανωτέρω ευρύτερου έργου.

Το σύνολο των μελετών που είναι σε εξέλιξη εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2017. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ