Τα παιδάκια τους τάισαν δημόσια σήμερα στον πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου αρκετές μητέρες στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμια Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού. Σημειώνεται πως στην Μαγνησία στην ομάδα μητρικού θηλασμού είναι εγγεγραμμένα 600 μέλη ενώ συνολικά σε όλη την Ελλάδα αριθμούν περίπου 50.000.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ