Μία κηδεία σήμερα Πέμπτη 14 Μαρτίου στο νομό Λάρισας

Αθηνά Καραδήμου ετών 90

Ώρα 11 π.μ. Ι.Ν. Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου