Συνολικά ψήφισαν 110.779, ενώ 5.027 ήταν οι άκυρες ψήφοι.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ