Μάθημα αλληλεγγύης αποφάσισε να δώσει ένας αγρότης ο οποίος δώρισε 25 τόνους πατάτες σε φτωχές οικογένειες.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ