ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ
Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019 υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης που διαχειρίζεται ως Τοπική Ομάδα Δράσης, η Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου,  τρεις προτάσεις.
Η πρώτη πρόταση αφορά στην κατασκευή ανοιχτού αμφιθεάτρου με αμφιθεατρικό σχεδιασμό,  στη θέση «Πλατάνια» της πόλης του Αλμυρού και είναι προϋπολογισμού 498.022,75 ευρώ.  
Η δεύτερη πρόταση αφορά στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής διαδραστικής εφαρμογής, προβολής του Δήμου Αλμυρού και είναι προϋπολογισμού 68.138,00 ευρώ.
Η τρίτη πρόταση αφορά στην εγκατάσταση ενός συστήματος έγκαιρης πυρανίχνευσης για κάποιες περιοχές των δημοτικών δασών Αλμυρού  και είναι προϋπολογισμού 52.204,00 ευρώ.

Κατηγορία: 
Τοπικά Νέα