Τα στελέχη του ΟΤΕ λειτούργησαν προς όφελος της Siemens κατά την εκτέλεση…