Κατανομή ποσού 390.000 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Βόλου

Στο συνολικό ποσό των 390.014 ευρώ ανέρχεται η επιχορήγηση του υπουργείου Εσωτερικών για τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου, που αντιστοιχεί στη γ’ δόση έτους 2018, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Το θέμα θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση (6μ.μ.) του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για τη λήψη σχετικής απόφασης κατανομής.
Σύμφωνα με την εισήγηση στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμεται το ποσό των 222.308,03 ευρώ και στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσό των 167.706,07 ευρώ.
Να αναφερθεί ότι η κατανομή των λειτουργικών δαπανών έγινε κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που συνεδρίασε προ μηνός περίπου με σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού και βάσει κριτηρίων.
Το συνολικό καθαρό ποσό που κατανέμεται για το σύνολο των σχολικών επιτροπών του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, ανέρχεται στο ύψος των 390.014,10 ευρώ. Για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατανέμεται το ποσό των 222.308,03 ευρώ και για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσό των 167.706,07 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ