Παρά την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ευρωπαϊκές τράπεζες στη βελτίωση της κεφαλαιακής τους θέσης και στη μείωση των επισφαλειών, δεν έχουν όμως καταφέρει να δώσουν οριστική λύση στον «γόρδιο δεσμό» των τοξικών δανείων. Οι τράπεζες της Ευρωζώνης συνεχίζουν να συσσωρεύουν επισφαλή δάνεια, καθώς παραμένει υψηλός ο αριθμός των ανεξόφλητων οφειλών και αρκετοί δανειολήπτες κηρύσσουν στάση πληρωμών, παρά την οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, προειδοποιεί ο Αντρέα Ενρία, επικεφαλής του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.