Η υπηρεσία κατ΄ οίκον νοσηλεία, του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ξεκίνησε να λειτουργεί από τις 8-1-2019, αποτελούμενη από έναν επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό – συντονιστή καθώς επίσης και από τέσσερα (4) άτομα νοσηλευτικό προσωπικό.

Οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «κατ΄οίκον νοσηλεία» μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431350128.

Διαβάστε το επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή power point

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ