Τα πρώτα δείγματα από ιδιωτικό εργαστήριο δείχνουν πως δεν υπάρχουν ραδιενεργά στοιχεία στο υλικό με τα απορρίμματα, που έρχονται από τη Φυλή για καύση. Μέχρι όμως να γίνουν έλεγχοι και από τον Δημόκριτο, απαγορεύεται η προμήθεια RDF από την Αττική.
ΚΑΤ. ΤΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ