Σε συναγερμό παραμένει η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ