Οι νέες επίσημες πινακίδες στα Σκόπια που φέρουν το όνομα «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»  είναι τυπωμένες και έτοιμες να τοποθετηθούν στην χώρα. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ