Η γυναίκα είναι η καρδιά της ανθρωπότητας. Πόσοι και πότε το αναγνωρίζουν; Γιατί δεν έχουμε καταφέρει να το εμφυσήσουμε στην κοινωνία; Είναι ερωτήματα που τίθενται κάθε φορά που παρακολουθούμε φαινόμενα διακριτής και σκληρής μεταχείρισης, ψυχολογικής και σωματικής βίας. Πως το αντιμετωπίζουμε; Tι οφείλουμε να κάνουμε; Άμεσα να ευαισθητοποιηθούμε και να κινητοποιήσουμε τις γυναίκες που βιώνουν […]